Ιστορίες Κυβερνοπάνκ

Πέντε Ρωγμές στο Δίκτυο

Η Επέτειος

 

 

 

 

 

 

Διηγήματα σε ανθολογίες / περιοδικά

Δυσευτοπίες (Άπαντα τα Διηγήματα, τόμος Α)

Μωσαϊκό (Άπαντα τα Διηγήματα, τόμος Β)