Το Σχήμα Πρωθύστερο (2016)

ISBN: 978-618-82419-0-9
Σελίδες 235, τιμή
:  22

Εκδόσεις Άλλωστε Πύρρωνος 9-11, Πλ. Βαρνάβα
Αθήνα, 11636
Τηλ: +30 (210 ή 699) 75.11.395
Email info@alloste.gr

 

Μια ρηξικέλευθη έρευνα χωρίς «νορμάλ δομή».

Λες και θα μπορούσε να έχει «νορμάλ δομή» μια έρευνα που έχει σχέση με τη φύση του Χρόνου…

Η έρευνα αυτή δεν διαθέτει ένα κεντρικό "αφήγημα". Ούτε κεφάλαια, αλλα΄ενότητες που άλλες φορές μοιάζουν ομαλά αλληλοδιαδεχόμενες κι άλλες φορές εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Αυτό μόνο τυχαίο δεν ήταν.

Λίγες λέξεις-κλειδιά:

Πρόγνωση, Συγχρονικότητα, Simulacra, Διαστάσεις Χρόνου, Παροντισμός, προσωπικές εμπειρίες μου, Project Timeslip, μαγεία/επιστήμη, pixilation, VALIS, Σχέδιο Apollo, Ο Άνθρωπος στο Ψηλό Κάστρο, ΣΑ4 (κι όσοι καταλάβουν), Σημείο Αγκίστρωσης (παρομοίως), Evestra, Μνήμη, Μνημόνιο (όχι αυτό, το άλλο), Ψυχοκίνηση, Childhood’s End, Χρονοτάξιδα, Φαινόμενο Μαντέλα, Συγχρομυστικισμός, Πόλεμος των Λέξεων και το επερχόμενο κβαντικό άλμα της ελληνικής κοινωνίας (και όχι μόνο).